Bảng quảng cáo

TỔ CHỨC

alt

Họ và Tên: Lê Duy Quyền.
Chức vụ: Hiệu trưởng
Năm Sinh: 1956
Quê quán: Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú : Thị Xã Buôn Hồ - Đăk Lăk
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành:  Toán – Sư phạm.
ĐTDĐ: 0905078448


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ: P. Hiệu trưởng  
Năm Sinh: 1965
Quê quán: Phú Thọ  
Hộ khẩu thường trú : Thị Xã Buôn Hồ - Đăk Lăk Trình độ : Đại học.  
Chuyên ngành:  Lý  
ĐTDĐ: 0982101211


alt 

Họ và Tên: Hồ Sỹ Tuấn
Chức vụ: P. Hiệu trưởng  
Năm Sinh: 1977 Quê quán: Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Krông Búk - Đăk Lăk Trình độ : Đại học.  
Chuyên ngành:  Tiếng Anh 
ĐTDĐ: 0977212887


alt 

Họ và Tên: Ngô Thị Thu Hường.
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn.
Sinh ngày : 1974
Quê quán : Cao Bằng.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk –  Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Thể - Sinh.
ĐTDĐ: 01638516246


alt 

Họ và Tên: Hồ Thị Mỹ.  
Chức vụ: Trưởng Ban nữ công.  
Năm Sinh:  1980  
Quê quán: Quảng Ngãi.  
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.  
Trình độ : Cao Đẳng.  
Chuyên ngành:   Văn – Đoàn đội
ĐTDĐ: 01685866988


alt 

Họ và Tên: Võ Vũ Vi.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1983
Quê quán : Bình Định.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Toán- Tin.
ĐTDĐ:0932436061


alt 

Họ và Tên: Phạm Khắc Khoa.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1983
Quê quán : Bình Định.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Toán- Tin.
ĐTDĐ:0926941099


alt 

Họ và Tên: Phùng Nguyễn Minh Đương.  
Chức vụ:  Bí Thư chi Đoàn – Tổ phó  
Năm Sinh: 1980  
Quê quán:
Quảng Ngãi.  
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.  
Trình độ : Đại học.  
Chuyên ngành:   Lý.  
ĐTDĐ: 0946226779


alt 

Họ và Tên: Lương Thái Sơn.
Chức vụ: Giáo Viên.
Sinh ngày : 1982
Quê quán : Thanh Hóa.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại Học.
Chuyên ngành: Lý.  
ĐTDĐ:0935831747


alt 

Họ và Tên: Y Ngăn.
Chức vụ: Giáo Viên.
Sinh ngày : 1979
Quê quán : Đak Lak.
Hộ khẩu thường trú : Thị Xã Buôn Hồ – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại Học.
Chuyên ngành: Lý.  
ĐTDĐ:0905920520


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Bảo
Chức vụ: Giáo Viên.
Sinh ngày : 1964
Quê quán : Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Toán.
ĐTDĐ:01665852217


alt 

Họ và Tên: Lê Khắc Trung.
Chức vụ: Giáo Viên.
Sinh ngày : 1978
Quê quán : Nghệ An.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại Học.
Chuyên ngành: Toán - Tin.
ĐTDĐ:0935950555


alt 

Họ và Tên: Phan Thị Minh
Chức vụ: Tổ Trưởng.
Sinh ngày : 1966
Quê quán : Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Văn.
ĐTDĐ: 01655760391


alt 

Họ và Tên: Phạm Minh Thuần.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1974
Quê quán : Thanh Hóa.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Văn.
ĐTDĐ:0974194766


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiền.
Chức vụ: Giáo viên..
Sinh ngày : 1979
Quê quán : Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Văn - Đoàn đội.
ĐTDĐ:016541447781


alt 

Họ và Tên: Bùi Thị Hồng Hạnh.
Chức vụ: Tổ Trưởng.
Sinh ngày : 1972
Quê quán :
Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại Học.
Chuyên ngành: Hóa – Địa.
ĐTDĐ:0982946971


alt 

Họ và Tên: Đặng Thị Lợi.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1966
Quê quán : .
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Văn - Đoàn đội.
ĐTDĐ:01678928605


alt 

Họ và Tên: Phạm Thị Mậu.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1958
Quê quán : Thái Bình.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Sinh - Hóa.
ĐTDĐ:0982674084


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Quốc Khiêm.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1983
Quê quán :
Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Thể - Sinh.
ĐTDĐ:0914588779


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Việt Cường.
Chức vụ: TTND – Giáo Viên.
Sinh ngày : 1979
Quê quán : Hà Tĩnh.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Thể.
ĐTDĐ:01676822223


alt 

Họ và Tên: Đoàn Thị Thương Huyền.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1982
Quê quán : Quảng Bình.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Sinh - Hóa.
ĐTDĐ:0946226779


alt 

Họ và Tên: Cao Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1986
Quê quán : Bình Thuận.
Hộ khẩu thường trú : Thị xã Buôn Hồ – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Sinh.
ĐTDĐ:0976015660


alt 

Họ và Tên: Bùi Thị Ngọc Trâm.
Chức vụ: Tổ Trưởng.
Sinh ngày : 1976
Quê quán : Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú : Thị xã Buôn Hồ – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Anh văn.
ĐTDĐ:0906412121


alt 

Họ và Tên: Bùi Văn Hậu.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1978
Quê quán :
Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Anh văn.
ĐTDĐ:0905197696


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Lục.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1980
Quê quán : Thái Bình.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Anh văn.
ĐTDĐ:0986310097


alt 

Họ và Tên: Lê Thị Thanh Hương.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1986
Quê quán :
Quảng Ngãi
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Anh văn.
ĐTDĐ:0982621010


alt 

Họ và Tên: Cao Ngọc Anh
Chức vụ: PBT đoàn – Giáo viên.
Sinh ngày : 1982
Quê quán : Quảng Bình.
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Mỹ Thuật.
ĐTDĐ:0972331814


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Tổ Trương.
Sinh ngày : 
Quê quán : Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Sử - GDCD.
ĐTDĐ:0979230264


alt 

Họ và Tên: Vương Thị Loan.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1961
Quê quán : Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Sử
ĐTDĐ:0982674084


alt 

Họ và Tên: Vũ Thị Hiên.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1958
Quê quán : Thái Bình
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Sử.
ĐTDĐ:0987089938


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hiền.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1979
Quê quán : Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Sư - GDCD.
ĐTDĐ:01676840954


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1979
Quê quán : Nghệ An
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: Địa - KTNN.
ĐTDĐ:0905648148


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Chinh.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1980
Quê quán : Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Địa - KTNN.
ĐTDĐ:0500391220


alt 

Họ và Tên: Kiều Duy Khánh.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1980
Quê quán :
Quảng Ngãi
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Nhạc
ĐTDĐ:0905182854


alt 

Họ và Tên: Lê Thị Lan.
Chức vụ: Giáo viên.
Sinh ngày : 1980
Quê quán : Thanh Hóa
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Đại học.
Chuyên ngành: GDCT.
ĐTDĐ:05003574094


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Chinh.
Chức vụ: Tổ Trưởng tổ Hành chính.
Sinh ngày : 1984
Quê quán : Nghệ An.
Hộ khẩu thường trú : Krông Năng– Đăk Lăk.
Trình độ : Trung cấp.
Chuyên ngành: Điều Dưỡng.
ĐTDĐ:0974625036


alt 

Họ và Tên: Võ Đình Minh.
Chức vụ: Kế toán.
Sinh ngày : 1979
Quê quán :
Quảng Ngãi
Hộ khẩu thường trú : TX Buôn Hồ – Đăk Lăk.
Trình độ : Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Kế Toán.
ĐTDĐ:0917288079


alt 

Họ và Tên: Võ Thị Hương.
Chức vụ: Thủ Quỹ.
Sinh ngày : 1976
Quê quán : Bình Định
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Trung Cấp.
Chuyên ngành: Kế Toán.
ĐTDĐ:


alt 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Minh Nguyên.
Chức vụ: Thư Viện.
Sinh ngày : 1983
Quê quán : Thái bình
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Trung Cấp.
Chuyên ngành: Thư Viện.
ĐTDĐ:0978740185


alt 

Họ và Tên: Phạm Thị Tuyết.
Chức vụ: Thiết Bị.
Sinh ngày : 1986
Quê quán : Thanh Hóa
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Trung Cấp.
Chuyên ngành: Thiết Bị.
ĐTDĐ:0975749854


alt 

Họ và Tên: Phạm Đình Thọ.
Chức vụ: Thiết Bị.
Sinh ngày : 1986
Quê quán : Ngệ An
Hộ khẩu thường trú : Krông Buk – Đăk Lăk.
Trình độ : Trung Cấp.
Chuyên ngành: Thiết Bị.
ĐTDĐ:0984102192