Bảng quảng cáo

KẾ HOẠCH TUẦN 04 NĂM HỌC 2015 - 2016

  • PDF.

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
                                            
(Từ ngày 14/09/2015 - 20/09/2015)

 

LỚP TRỰC:   Sáng: 9D       Chiều: 8D

 

Thứ

Ngày

Buổi Sáng

Buổi Chiều

 2

 14/09/2015

- DẠY VÀ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 04

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 3

 15/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 4

 16/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

 5

 17/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

 6

 18/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

 - DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

7

 19/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

CN

 20/09/2015

- NghỈ học

- NghỈ học

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Duy Quyền