Bảng quảng cáo

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN (NỘP TRƯỚC 30/09/2015)

  • PDF.

TẢI MẪU BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN TẠI ĐỊA CHỈ SAU ĐÂY:

https://www.dropbox.com/s/myvxaa6uk8amwtj/Ban_dang_ky_thi_dua_ca_nhan.doc?dl=0

LƯU Ý:

+  Nộp bản đăng ký về cho tổ trưởng hạn cuối ngày 30/09/2015

+  Các tổ trưởng xác nhận và nộp về nhà trường để nhà trường tổng hợp.