Bảng quảng cáo

KẾ HOẠCH TUẦN 03 NĂM HỌC 2015 - 2016

  • PDF.

 

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
                                            
(Từ ngày 07/09/2015 - 13/09/2015)

 

 

 

LỚP TRỰC:   Sáng: 9C       Chiều: 8C

 

 

 

Thứ

Ngày

Buổi Sáng

Buổi Chiều

 2

 07/09/2015

- DẠY VÀ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 03

- NỘP BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 3

 08/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- HỌP PHỤ HUYNH TRƯỜNG

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 4

 09/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

 5

 10/09/2015

- HỌP PHỤ HUYNH THEO LỚP

- HỌP PHỤ HUYNH THEO LỚP

 6

 11/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

 - DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

7

 12/09/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- HẠN CUỐI  NỘP BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015

CN

 13/09/2015

- HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH TRƯỜNG

- HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH TRƯƠNG

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Duy Quyền