Bảng quảng cáo

CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015 NỘP TRƯỚC 13 THÁNG 9 NĂM 2015

  • PDF.

CÂU HỎI LÀM BÀI THU HOẠCH

CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2015

 

Câu 1. Nêu những bài học tổng kết 30 năm đổi mới của Đảng ta mà đồng chí đã học trong đợt chính trị hè năm 2015.

Câu 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” liên hệ thực tiễn bản thân với vị trí công tác của đồng chí hiện nay.

 

- Mỗi người viết thành 02 bản nộp về trường trước ngày 13/9/2015.