Bảng quảng cáo

KẾ HOẠCH TUẦN 01 NĂM HỌC 2015 - 2016

  • PDF.

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
                                            
(Từ ngày 24/08/2015 - 30/08/2015)

 

LỚP TRỰC:   Sáng: 9A       Chiều: 8A

 

Thứ

Ngày

Buổi Sáng

Buổi Chiều

 2

 24/08/2015

- DẠY VÀ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 01

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 3

 25/08/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 4

 26/08/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 5

 27/08/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 6

 28/08/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 - DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

7

 29/08/2015

- DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

 - DẠY VÀ HỌC BÌNH THƯỜNG

CN

 30/08/2015

- Nghỉ học

- Nghỉ học

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Duy Quyền