Bảng quảng cáo

LỊCH HỌC NĂM HỌC 2015-2016

  • PDF.

 LỊCH HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Ngày Tựu trường: 20/8/2015 (thứ 5)

Ngày khai giảng: 05/09/2015 (thứ 7)

Ngày bắt đầu HK1: 24/08/2015

Ngày kết thúc HK1: trước ngày 31/12/2015

Ngày bắt đầu HK2: 04/01/2016

Ngày kết thúc HK2: Trước ngày 25/05/2016

Chi tiết bấm vào link sau:

https://onedrive.live.com/redir?resid=937e01ad993254f3!977&authkey=!ALDefN1aY1KfnAc&ithint=file%2cpdf