Bảng quảng cáo

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015

  • PDF.

        DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN

 

1 Đậu Thị Quỳnh  Mai 27/11/2000 Krông Búk - Đăk Lăk Nữ Kinh 9E Lê Hồng Phong
2 Nguyễn Hữu  Phước 20/03/2000 Krông Búk - Đăk Lăk Nam Kinh 9E Lê Hồng Phong
3 Phạm Huy Trường  Phong 09/09/2000 Krông Búk - Đăk Lăk Nam Kinh 9E Lê Hồng Phong
4 Lê Minh  Thái 20/11/2000 Krông Búk - Đăk Lăk Nam Kinh 9K Lê Hồng Phong
5 Nguyễn Tâm Tình 07/05/2000 BMT - Đăk Lăk Nam Kinh 9E Lê Hồng Phong
6 Phan Thị Thu  Hằng 26/06/2001 Krông Búk - Đăk Lăk Nữ Kinh 8A Lê Hồng Phong
7 Đậu Thị Thanh  Hoa 02/02/2001 Krông Búk - Đăk Lăk Nữ Kinh 8A Lê Hồng Phong
8 Nguyễn Thị Mỹ  Nhi 27/11/2001 Krông Búk - Đăk Lăk Nữ Kinh 8A Lê Hồng Phong

Thời gian thi: Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2014

Chú ý: 

+ Có mặt lúc 6h45p

+ Địa điểm tại trường THCS Lê Hồng Phong

+ Khi đi nhớ mang theo thẻ dự thi, các loại máy tính cầm tay...