Bảng quảng cáo

Điều kiện để được thanh toán tiền tàu xe

  • PDF.

 

Điều kiện để được thanh toán tiền tàu xe

(GD&TĐ) - Hỏi: Tên tôi là Nguyễn Văn Dũng-GV THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn. Mùa hè năm học 2011-2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cho phép tôi được đi phép vào TP Hồ Chí Minh để thăm con gái. Khi về, tôi đã nộp giấy phép và 2 vé tàu xe đi và về nhưng Phòng Giáo dục Đào tạo An Nhơn đã không thanh toán cho tôi. Vậy, tôi có được thanh toán chế độ này không? Để được thanh toán tiền vé tàu xe, tôi còn phải bổ sung giấy tờ gì khác thì mới được thanh toán?

alt

 

* Trả lời: Ngày 20/10/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 4 Thông tư trên quy định việc áp dụng chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm như sau:

1. Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán;

2. Cán bộ, công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Người đi nghỉ phép được thanh toán tiền phụ cấp đi đường (tương đương với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành) và tiền phương tiện đi lại khi nghỉ phép năm.

Tiền phương tiện đi lại bao gồm: Tiền phương tiện vận tải (trừ phương tiện máy bay) của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật bao gồm tiền phương tiện chiều đi và về từ nhà đến ga tàu, bến xe; vé tàu, xe vận chuyển đến nơi nghỉ phép và theo chiều ngược lại.

Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hoá đơn mua vé; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác (Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu). Trường hợp cán bộ công chức đi nghỉ phép sử dụng phương tiện là máy bay khi có vé hợp pháp sẽ được thanh toán tối đa theo giá cước vận tải khách công cộng bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy phù hợp với tuyến đường đi nghỉ phép.

Đối với trường hợp của bạn, nếu đảm bảo đấy đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1, điều 2 thì bạn sẽ được thanh toán tiền vé tàu xe theo quy định.

GD&TĐ Online