Bảng quảng cáo

Quy định thu tiền dạy thêm, học thêm?

  • PDF.

 

Quy định thu tiền dạy thêm, học thêm?

(GD&TĐ) - Hỏi: Một số bạn đọc ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bạc Liêu cà Cà Mau viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về việc tổ chức dạy thêm, học thêm, song chúng tôi thấy nhiều trường, nhiều thầy cô giáo vẫn công khai dạy thêm mà không bị xử lý. Bên cạnh đó việc thu tiền học thêm cũng không thống nhất, có trường hoặc là có thầy cô thu 5.000 đồng/buổi, nhưng nhiều nơi lại thu đến 10.000 đồng thậm chí là 20.000 đồng/buổi? Vậy xin được hỏi chuyên mục hai vấn đề sau:

Thứ nhất: Việc thu tiền dạy thêm, học thêm có quy định chung như thu tiền học phí hay không?

Thứ hai: Nếu phát hiện sai phạm trong dạy thêm, học thêm mà chúng tôi thông báo cho nhà trường biết, nhà trường không xử lý thì chúng tôi phải báo cáo đến cơ quan nào?

alt

Ảnh có tính chất minh họa

* Trả lời:

Theo điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định việc thu và quản lý tiền học thêm như sau:

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

b) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường;

c) Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.

Như vậy, theo hướng dẫn trên, việc thu tiền học thêm là do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường hoặc với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Trường hợp nếu phụ huynh nhận thấy việc thu tiền học thêm quá cao, hoặc sử dụng bất hợp lý thì phụ huynh có thể từ chối đóng góp và kiến nghị với nhà trường, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm học thêm.

Vấn đề thứ hai các bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Trong trường hợp nếu các bạn phát hiện việc tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định, các bạn có thể báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Nếu nhà trường không xử lý bạn có thể báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

GD&TĐ Online