Bảng quảng cáo

Nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên được hưởng trợ cấp

  • PDF.

 

Dự thảo:

Nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên được hưởng trợ cấp

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

alt

Theo đó, nhà giáo được hưởng chế độ trợ cấp khi có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục từ đủ 5 năm trở lên; đang trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc đang trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập thì nghỉ hưu.

Những đối tượng đủ điều kiện được trợ cấp một lần bằng tiền. Cụ thể: Quyết định nghỉ hưu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/12/1998, mức trợ cấp là 2.000.000 đồng; từ ngày 1/1/1999 đến 31/12/2003, mức trợ cấp là 3.000.000 đồng; từ ngày 1/1/2004 đến ngày 1/5/2011, mức trợ cấp là 3.500.000 đồng.

Theo thống kê của Ban soạn thảo và Hội Cựu giáo chức Việt Nam, hiện có khoảng 190.000 nhà giáo nghỉ hưu từ tháng 01/1994 đến tháng 5/2011 chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu nhưng đã được hưởng PCTN từ tháng 9/1988 đến tháng 3/1993 theo Quyết định số 309 - CT ngày 09/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Bình quân mức lương hưu hiện hưởng của nhà giáo là 3,150 triệu đồng/người/tháng (bình quân mức lương hưu hiện hưởng của viên chức là 2,350 triệu đồng/người/tháng).

Lập Phương